Contractsvormen

Flexibiliteit: Inlenen of Detacheren

Er zijn vele redenen om een deel van uw work force flexibel te houden, zodat geanticipeerd kan worden op veranderende bedrijfssituaties, personele kwesties en/of marktomstandigheden:
  • veranderde economische vooruitzichten;
  • fluctuaties in het werkaanbod;
  • tijdelijk vacante posities (bijv. ziekte, zorg- of zwangerschapsverlof);
  • geschiktheid kandidaten.
Om maximaal flexibel te zijn of onzekerheden het hoofd te bieden, kunt u bij 
Azor Uitzendbureau medewerkers inlenen (tot 78 weken) of gedetacheerd krijgen.
Azor Uitzendbureau beschikt over een eigen wagenpark. Ook dit verhoogt de flexibiliteit, want onafhankelijk van werktijden en (openbaar) vervoer kunnen onze medewerkers op elk uur van de dag en overal in Nederland hun werkzaamheden op tijd aanvangen.
 
Projectbasis
Naast het uitzenden van medewerkers, biedt Azor Uitzendbureau ook al jaren de mogelijkheid om projecten aan te nemen. In zo’n geval wordt een prestatievergoeding overeengekomen. Hiervoor verzorgt Azor Uitzendbureau de projectbegeleiding en personeelsplanning. U weet als opdrachtgever vooraf exact waar u aan toe bent en kunt zich op andere activiteiten concentreren. Het biedt u de volgende voordelen:
  • vooraf bekende kosten, u heeft een vaste stuk-, prestatie- of projectprijs;
  • minimale aandacht van uw management.
Dit concept heeft Azor Uitzendbureau al vaak toegepast in de agrarische, industriële en schoonmaaksector.
 
EU-medewerkers
De markt voor goede uitzendkrachten blijft in Nederland onverminderd krap. Dit heeft ertoe geleid dat Azor Uitzendbureau naast Nederlandse medewerkers, ook arbeidskrachten is gaan werven uit vooral de nieuwe EU-lidstaten. 
Deze arbeidskrachten, die meestal tijdelijk naar Nederland komen, willen vooral veel werken om zo snel en zo veel mogelijk inkomsten te verdienen voor thuis. Zij onderscheiden zich door:
  • maximale inzetbaarheid, flexibiliteit en motivatie;
  • laag ziekteverzuim en hoge productiviteit.
Risicoreductie
Door de inzet van uitzendkrachten houdt u flexibiliteit in het personeelsbestand en beperkt u het kostenrisico voor uw organisatie. U kunt te allen tijde anticiperen op veranderende omstandigheden.
Bij het aannemen van medewerkers van buitenlandse origine ontbreekt het een organisatie meestal aan deskundigheid om de legaliteit hiervan te beoordelen. 
Azor Uitzendbureau heeft die expertise wel en vrijwaart u van alle aansprakelijkheid hiervan. 
Uw organisatie loopt zo geen risico.
Azor Uitzendbureau neemt u alle werkgeversverplichtingen uit handen en zorgt voor correcte afdracht van alle verschuldigde premies en belastingen. Een deel van uw betalingen loopt daartoe via een zogenaamde G-rekening.
Azor Uitzendbureau is gecertificeerd volgens de NEN 4400-1. Dit garandeert u dat Azor volgens alle regels en bepalingen uit het Nederlands recht werkt. Daarnaast is Azor Uitzendbureau in het bezit van het VCU-certificaat (Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus).
 
Azor Payroll Services
Werkgeverschap brengt veel administratieve werkzaamheden met zich mee. Niet alle organisaties hebben de tijd, expertise of capaciteit om dit adequaat te verzorgen. 
Azor Uitzendbureau Payroll Services biedt in deze gevallen uitkomst.
Azor Uitzendbureau neemt het contractbeheer, de administratie en de verloning van uw personeel over. Ideaal voor uw organisatie, als u medewerkers in dienst heeft. U kunt zich blijven focussen op uw core business.

Azor Uitzendbureau Midden Nederland BV

Veilinghavenkade 173
3521 AT Utrecht

T: 030 - 243 06 80
F: 030 - 242 09 42
E: info@azoruitzendbureau.nl

Design door Designpro| Privacyverklaring